ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง รายการเศรษวัสดุเหลือใช้
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา วงศ์ราษฎร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,11:29  อ่าน 918 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง รายการมารยาทไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา วงศ์ราษฎร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,11:27  อ่าน 1000 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทน สปพ.มค.3 แข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา วงศ์ราษฎร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,11:23  อ่าน 1048 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทน สปพ.มค.3 แข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา วงศ์ราษฎร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,11:15  อ่าน 982 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง รายการมารยาทไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา วงศ์ราษฎร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,11:10  อ่าน 1011 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทน สปพ.มค.3 แข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา วงศ์ราษฎร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,11:06  อ่าน 996 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศิลปะเด็กนานาชาติทั่วโลก ครั้งที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายสุภพ เพชรก้อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2554,14:24  อ่าน 1176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศิลปะเด็กนานาชาติทั่วโลก ครั้งที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายสุภพ เพชรก้อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2554,14:23  อ่าน 1100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศิลปะเด็กนานาชาติทั่วโลก ครั้งที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายสุภพ เพชรก้อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2554,14:22  อ่าน 1037 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายสุภพ เพชรก้อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2554,14:20  อ่าน 1216 ครั้ง
รายละเอียด..