ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางนันดา เมืองมัจฉา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,15:17  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจีย เรื่อง......
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,15:15  อ่าน 280 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง รายการเศรษวัสดุเหลือใช้
ชื่ออาจารย์ : นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,11:29  อ่าน 1162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง รายการมารยาทไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,11:27  อ่าน 1267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทน สปพ.มค.3 แข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,11:23  อ่าน 1315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทน สปพ.มค.3 แข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,11:15  อ่าน 1284 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง รายการมารยาทไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,11:10  อ่าน 1264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทน สปพ.มค.3 แข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2554,11:06  อ่าน 1304 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศิลปะเด็กนานาชาติทั่วโลก ครั้งที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายสุภพ เพชรก้อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2554,14:24  อ่าน 1433 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศิลปะเด็กนานาชาติทั่วโลก ครั้งที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายสุภพ เพชรก้อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2554,14:23  อ่าน 1417 ครั้ง
รายละเอียด..