ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวตรีคูณ โพธิ์หล้า
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.ยุทธการณ์ โพธิ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางเนตรนภา แพงภา
ครู คศ.3

นายธีระพล คำมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางพิกุล โพธิ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1