ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry  Cycle)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2559,00:00   อ่าน 4652 ครั้ง