ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เพื่อให้การตรวจการจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและตรวจสอบได้
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,15:13   อ่าน 115 ครั้ง