ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2563
กองลูกเสือสามัญร่วมพิธี
กองลูกเสือสำรองร่วมพิธี
ท่านผู้อำนวยการ ดร.ทองใส เทียบดอกไม้ มอบหมายให้ นายสุริยาวุธ ชาญไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี
ท่านรองอุไรวรรณ ผิวพรรณ ท่านรองสุริยาวุธ ชาญไชย และท่านรองอัมพร ศรีธรรมบุตร ร่วมพิธี
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมพิธี
กองลูกเสือโรงเรียนบ้านเชียงยืน
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ผู้กำกับลูกเสือสามัญ และผู้กำกัลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
วางพวงมาลา
ถวายราชสดุดี
ประธานให้โอวาท และพบปะพี่น้องลูกเสือ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,16:12   อ่าน 160 ครั้ง