ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผุ้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
ท่านผู้อำนวยการ ดร.ทองใส เทียบดอกไม้ ท่านรองผู้อำนวยการอุไรวรรณ ผิวพรรณ ท่านรองผู้อำนวยการสุริยาวุธ ชาญไชย ท่านรองผู้อำนวยการอัมพร ศรีธรรมบุตร ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การเปล่าขลุ่ยและขับร้องเพลงประสานเสียง เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านเชียงยืน
บทบาทหน้าที่สภานักเรียนที่มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครอง
ท่านผู้อำนวยการ ดร.ทองใส เทียบดอกไม้ เป็นประธานในพิธี
พลังเครือข่ายผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,15:39   อ่าน 162 ครั้ง