ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ(ทุน กสศ.)
การจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนบ้านเชียงยืน
ฐานเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
ฐานพับเหรียญโปรยทาน
ฐานผ้ามัดย้อม
คณะกรรมการสถานศึกษาเยี่ยมชมฐาน
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ผลงานและเกียรติบัตร
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,15:05   อ่าน 877 ครั้ง